მოძრავი ხარაჩო 1.20 x 2.0

თქვენ გესაჭიროებათ კოშკურა 1.20Х2.0 თუ :
 • სამუშაოს აწარმოებთ 21 მ სიმაღლემდე;
 • გესაჭიროებათ უსაფრთხოების უმაღლესი ზომების უზრუნველყოფა ობიექტზე;
 • მობილურობა;
 • აწარმოებთ შიდა სამუშაოებს;

ეს არის კოშკურა, რომელსაც ყველაზე მოხერხებული და უნივერსალური კონსტრუქცია აქვს. გამოიყენება ფართო სპექტრის შიდა და გარე სამუშაოების საწარმოებლად. ტრანსპორტირებისა და შენახვის თვალსაზრისით ძალიან მობილური და მსუბუქია. მნიშვნელოვანი ტვირთამწეობა და სამუშაო ბაქნის დიდი ფართობი საშუალებას იძლევა მასზე ორი მუშა და აუცილებელი სამშენებლო ინვენტარი (ხელსაწყოები) ან მასალა განთავსდეს.

ასაწყობ-დასაშლელი კოშკურა ხარაჩოს მახასიათებლები
 • • ფენილის სიმაღლე – 0,4-დან 19,8-მდე მეტრი;
 • • მაქსიმალური მუშა სიმაღლე (ფენილის სიმაღლე + მუშების საშუალო სიმაღლე) – 21,8 მ;
 • • მასალა – ფოლადი;
 • • ნორმატიული დატვირთვა – 200 კგ/მ2;
 • • ფენილი დამზადებულია ტენმედეგი ფანერისგან.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

 
 
 
კომპლექტაცია 1+1 2+1 3+1 4+1 5+1 6+1 7+1 8+1 9+1 10+1 11+1 12+1 13+1 14+1 15+1 16+1
ფენილის სიმაღლე, მ 1,8 3,0 4,2 5,4 6,6 7,8 9 10,2 11,4 12,6 13,8 15 16,2 17,4 18,6 19,8
საერთო სიმაღლე, მ 2,7 3,9 5,1 6,3 7,5 8,7 9,9 11,1 12,3 13,5 14,7 15,9 17,1 18,3 19,5 20,7
მუშა სიმაღლე, მ 3,8 5,0 6,2 7,4 8,6 9,8 11,0 12,2 13,4 14,6 15,8 17,0 18,2 19,4 20,6 21,8
საერთო წონა, კგ 126 152 178 206 232 258 286 312 338 364 392 418 444 472 498 524

ფენილის მოწყობის მაქსიმალური სიმაღლეა – 19,8 მ, კოშკურა ხარაჩოს თითოეული ფენილის დადგმა დაშვებულია ერთმანეთისგან 0,4 მ დაშორებით.

 • 1. სერტიფიცირებული პროდუქცია. პროდუქციის სერტიფიცირებით გარანტირებულია ხარისხის და დარგის ყველა სტანდარტებთან მისი შესაბამისობა.
 • 2. კოშკურის კონსტრუქცია ცალკეული წასამატებელი კომპლექტების (სართულების) შეძენის საშუალებას იძლევა უფრო დიდ სიმაღლეზე სამუშაოების ჩატარებისას, რაც ახალი კოშკურის შეძენასთან შედარებით ბევრად უფრო იაფი ჯდება.
 • 3. სწორად გააზრებული კონსტრუქციისა და მასალების საუკეთესო ხარისხის ხარჯზე კოშკურა გამოირჩევა ექსპლუატაციის ხანგრძლივობითა და საიმედოობით.
სამშენებლო კომპანიების 95% თანამშრომლობს ჩვენთან იმიტომ რომ :
საწყობში ყოველთვის
ჩვენ საწყობში შეგიძლიათ შეიძინოთ ჩვენი ნაწარმი პროდუქციის ნებისმიერი ნაირსახეობა. აგრეთვე შეგიძლიათ დააკომპლექტოდ თქვენი აღჭურვილობა საჭირო ნაწილებით.
არ არის საჭირო ლოდინი!
საფასურის გადახდისთანავე შეგიძლიათ მიიღოთ პროდუქცია ჩვენ საწყობში.
ნაწარმი სერტიფიცირებულია
ჩვენ მიერ წარმოებული პროდუქცია სერტიფიცირებულია . იმ შემთხვევაში თუ მოწყობილობა აწყობილია ინსტრუქციის მიხედვით უსაფრთხოება გარანტირებულია.
პოლიმერული შეღებვა
პოლიმერული შეღებვის შედეგად ჩვენი პროდუქცია გაცილებით გამძლეა და გემსახურებათ მრავალი წელი.
 
ჩვენი კლიენტები:
 
მუშაობის წესები:
 
დაგვიკავშირდით
შეგვითანხმეთ მოწყობილობა და მისი კომპლექტაცია
გადაიხადეთ პროდუქციის საფასური
მიიღეთ პროდუქცია
 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)