მოძრავი ხარაჩო 1.7 х 0.8

თქვენ გესაჭიროებათ კოშკურა 1.7 X 0.8 თუ :
 • სამუშაოს აწარმოებთ 8 მ სიმაღლემდე;
 • სამუშაოებს აწარმოებს მაქსიმუმ 2 ადამიანი;
 • გესაჭიროებათ უსაფრთხოების უმაღლესი ზომების უზრუნველყოფა ობიექტზე;
 • აწარმოებთ შიდა სამუშაოებს.

მობილური კოშკურა ხარაჩო განკუთვნილია სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების ორგანიზების, გარე რეკლამის დამონტაჟების, კლინინგური მომსახურების გაწევის, ასევე სიმაღლეზე მიმდინარე სხვა სახის სამუშაოების საწარმოებლად. შემსუბუქებული მობილური კოშკურა ხარაჩოები, 1,7 Х 0,8 მ ზომით, ძალიან პრაქტიკულია კომპაქტური ზომებისა და დიდი ფუნქციონალობის ხარჯზე. კოშკურა საკმაოდ კომპაქტურია შიდა სამუშაოების საწარმოებლად, ამავდროულად სამუშაო ფართობის გაბარიტები შესაძლებლობას იძლევა მასზე ერთდროულად რამდენიმე მუშა, ან დიდი რაოდენობით სამშენებლო აღჭურვილობა და მასალები განლაგდეს. ეს ზრდის შრომის ნაყოფიერებას და ამცირებს დროის დანახარჯს.

შემსუბუქებული მობილური კოშკურის მახასიათებლები
 • • ბაქნის სიმაღლე – 0,4-დან 6,4-მდე მეტრი;
 • • მაქსიმალური მუშა სიმაღლე – 8 მეტრამდე;
 • • ნორმატიული დატვირთვა – 200 კგ/მ2;
 • • კოშკურა დამზადებული პოლიმერული საღებავით დაფარული, მაღალხარისხიანი ფოლადისგან;
 • • სამუშაო ფენილი დამზადებული ტენმედეგი ფანერისგან.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

 
 
 
კომპლექტაცია 1+1 2+1 3+1 4+1 5+1
ფენილის სიმაღლე, მ 1,6 2,8 4 5,2 6,4
საერთო სიმაღლე, მ 2,6 3,8 5,0 6,2 7,4
მუშა სიმაღლე, მ 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4
საერთო წონა, კგ 90 110 145 167 209

ფენილის მოწყობის მაქსიმალური სიმაღლეა – 6,4 მ, კოშკურა ხარაჩოს თითოეული ფენილის დადგმა დაშვებულია ერთმანეთისგან 0,4 მ დაშორებით.

 • 1.სერტიფიცირებული პროდუქცია. პროდუქციის სერტიფიცირებით გარანტირებულია ხარისხის და დარგის ყველა სტანდარტებთან მისი შესაბამისობა.
 • 2.კოშკურის კონსტრუქცია ცალკეული წასამატებელი კომპლექტების (სართულების) შეძენის საშუალებას იძლევა უფრო დიდ სიმაღლეზე სამუშაოების ჩატარებისას, რაც ახალი კოშკურის შეძენასთან შედარებით ბევრად უფრო იაფი ჯდება.
 • 3.სწორად გააზრებული კონსტრუქციისა და მასალების საუკეთესო ხარისხის ხარჯზე კოშკურა გამოირჩევა ექსპლუატაციის ხანგრძლივობით და საიმედოობით.
სამშენებლო კომპანიების 95% თანამშრომლობს ჩვენთან იმიტომ რომ :
საწყობში ყოველთვის
ჩვენ საწყობში შეგიძლიათ შეიძინოთ ჩვენი ნაწარმი პროდუქციის ნებისმიერი ნაირსახეობა. აგრეთვე შეგიძლიათ დააკომპლექტოდ თქვენი აღჭურვილობა საჭირო ნაწილებით.
არ არის საჭირო ლოდინი!
საფასურის გადახდისთანავე შეგიძლიათ მიიღოთ პროდუქცია ჩვენ საწყობში.
ნაწარმი სერტიფიცირებულია
ჩვენ მიერ წარმოებული პროდუქცია სერტიფიცირებულია . იმ შემთხვევაში თუ მოწყობილობა აწყობილია ინსტრუქციის მიხედვით უსაფრთხოება გარანტირებულია.
პოლიმერული შეღებვა
პოლიმერული შეღებვის შედეგად ჩვენი პროდუქცია გაცილებით გამძლეა და გემსახურებათ მრავალი წელი.
 
ჩვენი კლიენტები:
 
მუშაობის წესები:
 
დაგვიკავშირდით
შეგვითანხმეთ მოწყობილობა და მისი კომპლექტაცია
გადაიხადეთ პროდუქციის საფასური
მიიღეთ პროდუქცია
 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)