მოძრავი ხარაჩო 2.0Х2.0

თქვენ გესაჭიროებათ კოშკურა 2.0Х2.0 თუ :
 • სამუშაოს აწარმოებთ 20 მ სიმაღლემდე;
 • გესაჭიროებათ უსაფრთხოების უმაღლესი ზომების უზრუნველყოფა ობიექტზე;
 • აწარმოებთ შიდა სამუშაოებს.;
 • სამუშაოებს აწარმოებს მაქსიმუმ 4 ადამიანი.

კოშკურა ხარაჩოები გამოირჩევა საიმედოობის, სამუშაოების ჩატარების მწარმოებლურობის და მობილურობის მაღალი მაჩვენებლებით. სხვა სამშენებლო ხარაჩოებთან შედარებით, დაუშლელი კოშკურის გადაადგილების შესაძლებლობა მის ძირითად უპირატესობას წარმოადგენს. კოშკურა 2,0х2,0 გამოირჩევა სიმყარის და საიმედოობის მეტად მაღალი მაჩვენებლებით. კოშკურის კონსტრუქცია გათვლილია სამუშაოს წარმოებისას მასზე ერთდროულად 2-3 სპეციალისტის სამუშაოდ, რაც არსებითად ზრდის სამუშაოების ჩატარების სიჩქარესა და მოცულობას.

ასაწყობ-დასაშლელი კოშკურა ხარაჩოს მახასიათებლები
 • • ბაქნის სიმაღლე – 0,4-დან 19,8-მდე მეტრი;
 • • მაქსიმალური მუშა სიმაღლე – 21,8 მ;
 • • ნორმატიული დატვირთვა – 200 კგ/მ2;
 • • მასალა – ფოლადი, პოლიმერული დაფარვა;
 • • სამუშაო ფენილი დამზადებულია ტენმედეგი ფანერისგან.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.90 (5 Votes)

 
 
 
კომპლექტაცია 1+1 2+1 3+1 4+1 5+1 6+1 7+1 8+1 9+1 10+1 11+1 12+1 13+1 14+1 15+1 16+1
ფენილის სიმაღლე, მ 1,8 3,0 4,2 5,4 6,6 7,8 9 10,2 11,4 12,6 13,8 15 16,2 17,4 18,6 19,8
საერთო სიმაღლე, მ 2,7 3,9 5,1 6,3 7,5 8,7 9,9 11,1 12,3 13,5 14,7 15,9 17,1 18,3 19,5 20,7
მუშა სიმაღლე, მ 3,8 5,0 6,2 7,4 8,6 9,8 11,0 12,2 13,4 14,6 15,8 17,0 18,2 19,4 20,6 21,8
საერთო წონა, კგ 160 190 220 252 282 312 344 374 404 434 466 496 526 560 590 620

ფენილის მოწყობის მაქსიმალური სიმაღლეა – 19,8 მ, კოშკურა ხარაჩოს თითოეული ფენილის დადგმა დაშვებულია ერთმანეთისგან 0,4 მ დაშორებით.

 • 1. სერტიფიცირებული პროდუქცია. პროდუქციის სერტიფიცირებით გარანტირებულია ხარისხის და დარგის ყველა სტანდარტებთან მისი შესაბამისობა.
 • 2. კოშკურის კონსტრუქცია ცალკეული წასამატებელი კომპლექტების (სართულების) შეძენის საშუალებას იძლევა უფრო დიდ სიმაღლეზე სამუშაოების ჩატარებისას, რაც ახალი კოშკურის შეძენასთან შედარებით ბევრად უფრო იაფი ჯდება.
 • 3. სწორად გააზრებული კონსტრუქციისა და მასალების საუკეთესო ხარისხის ხარჯზე კოშკურა გამოირჩევა ექსპლუატაციის ხანგრძლივობით და საიმედოობით.
სამშენებლო კომპანიების 95% თანამშრომლობს ჩვენთან იმიტომ რომ :
საწყობში ყოველთვის
ჩვენ საწყობში შეგიძლიათ შეიძინოთ ჩვენი ნაწარმი პროდუქციის ნებისმიერი ნაირსახეობა. აგრეთვე შეგიძლიათ დააკომპლექტოდ თქვენი აღჭურვილობა საჭირო ნაწილებით.
არ არის საჭირო ლოდინი!
საფასურის გადახდისთანავე შეგიძლიათ მიიღოთ პროდუქცია ჩვენ საწყობში.
ნაწარმი სერტიფიცირებულია
ჩვენ მიერ წარმოებული პროდუქცია სერტიფიცირებულია . იმ შემთხვევაში თუ მოწყობილობა აწყობილია ინსტრუქციის მიხედვით უსაფრთხოება გარანტირებულია.
პოლიმერული შეღებვა
პოლიმერული შეღებვის შედეგად ჩვენი პროდუქცია გაცილებით გამძლეა და გემსახურებათ მრავალი წელი.
 
ჩვენი კლიენტები:
 
მუშაობის წესები:
 
დაგვიკავშირდით
შეგვითანხმეთ მოწყობილობა და მისი კომპლექტაცია
გადაიხადეთ პროდუქციის საფასური
მიიღეთ პროდუქცია
 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)